Pomagamy w Siemianowicach Śląskich

Zapraszamy wszystkich 3 czerwca do wzięcia udziału w charytatywnym festiwalu w Siemianowicach Śląskich.

Warto pomagać… więc przyczyńcie się również do tej akcji.